AL 1 OP 4 HORECAZAKEN ERNSTIG IN GEVAAR DOOR CORONA

In de ons omringende landen beginnen intussen de eerste namen naar boven te komen van foodserviceformules en restaurantketens die in de problemen komen door de wereldwijde coronacrisis. De bekende Duitse keten met Italiaanse restaurants VAPIANO liet weten in ernstige problemen te zitten en af te stevenen op een faillissement. Ook in ons land beginnen financiële experts naar buiten te komen met angstaanjagende analyses en toekomstscenario's.  Naar verwachting zal 25% van de Belgische bedrijven het niet redden indien de coronacrisis langer dan twee maanden aanhoudt. Dit blijkt uit een onderzoek van Graydon, specialist in bedrijfsdata en kredietwaardigheid. Er is geen reden om aan te nemen dat de overlevingskans in de horeca groter zal zijn, integendeel … 

 

De impact van het coronavirus op het Belgische bedrijfsleven is verwoestend. Maar liefst 55% van het Belgische bedrijfsleven zou over onvoldoende financiële buffers beschikken om de crisis zonder brokken te overleven. Meer nog, 1 op 4 bedrijven moet vechten om het hoofd boven water te houden, terwijl nog eens 30% daar niet ver vanaf zit. Slechts 1 op 8 bedrijven zou volledig immuun zijn voor de crisis. 

Het spreekt voor zich dat zowel de horeca als het hotelwezen ontzettend te lijden hebben onder de gedwongen sluiting. Maar ze zijn lang niet de enige, ook de groot- en detailhandel, reisbureaus, uitzendkantoren, garagehouders, autohandelaars, verhuur- en leasebedrijven, en transportbedrijven delen in de zwaarste klappen. 

Aangezien experts aangeven dat de kans klein is dat de maatregelen op 5 april zullen opgeheven worden, ziet de situatie er allerminst rooskleurig uit. 

 

Twee tests om overlevingskansen in te schatten

 

Graydon - partner van Foodservice Alliance op vlak van bedrijfseconomische sectoranalyses - voerde twee tests uit om in te schatten hoeveel bedrijven in moeilijkheden komen als de omzet twee maanden wegvalt en er klanten zijn die niet op tijd kunnen betalen. Het bedrijf geeft aan dat het om een uitzonderlijke berekening gaat die los staat van het klassieke onderzoek. De economische activiteit is immers stilgevallen, een situatie zonder voorafgaande. Een compleet andere benadering en inschatting is dan ook nodig. 

Het wegvallen van de omzet en het niet tijdig betalen van klanten zorgt ervoor dat bedrijven moeten terugvallen op hun nettobedrijfskapitaal. Dit kapitaal moet idealiter groot zijn om de kosten op korte termijn te kunnen betalen, ook al komt er even geen geld binnen. Het geeft helder de buffer aan die bedrijven hebben om de coronacrisis uit te zitten.  Graydon berekende dit kapitaal en bouwde nog enkele correcties in die afhankelijk zijn van de sector. 

Concreet bekeken data-analisten van Graydon enerzijds hoeveel bedrijven onvoldoende bedrijfskapitaal hebben om twee maanden te overbruggen en hoeveel bedrijven onder het gemiddelde van de sector zakken. Het onderzoek wordt nog steeds verder gezet, de situatie wijzigt immers voortdurend. 

 

Onderbouwd onderzoek dat niet wil stigmatiseren

 

Graydon geeft duidelijk aan dat het zwakkere bedrijven niet wil stigmatiseren. Het onderzoek biedt de overheid nuttige inzichten in welke steunmaatregelen kunnen werken en waar ze dienen ingezet te worden om een maximaal effect te bekomen. 

 

Steunmaatregelen aangekondigd

 

Na de eerder aangekondigde maatregel dat alle horecaondernemers een eenmalige premie van 4.000 euro krijgen en nog een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag als ze hun zaak langer dan 21 dagen gesloten moeten houden, werd een totaal steunpakket tussen de 8 tot 10 miljard aangekondigd. De maatregelen omvatten onder meer uitstel van belastingbetalingen en het overnemen van loonuitgaven op het overheidsbudget. Bovendien moeten de centrale banken overbruggingskredieten makkelijker maken.  Federaal vice-premier Alexander De Croo (Open VLD) zei vrijdag dat elk bedrijf dat gezond is, steun zal krijgen om te overleven.

Alvast een sprankeltje hoop. 

 

Foodservice Alliance zal in tijden van crisis de vinger kort aan de pols houden en continu berichten over de situatie in de Belgische foodservicemarkt.

Net nu moeten we samen de kracht van een netwerk laten spelen.

Samen zijn we sterk!  

#comeback 

 

TAGS

0 Comments