BEDENKINGEN BIJ HOUDING HORECA FEDERATIE WALLONIE OMTRENT BLACKBOX

Op 14 maart organiseerde la Fédération HoReCa Wallonie, de Waalse vakorganisatie voor ondernemers in horeca, haar jaarlijks congres. Zoals ieder jaar leent het kader van de beurs HORECATEL zich uitermate goed om een balans op te maken van verleden en toekomst. Dit jaar stond het congres in het teken van de "geregistreerde kassa". Dat het onderwerp ook aan de onderkant van de taalgrens veel stof doet opwaaien, mag duidelijk zijn. Maar op sommige momenten viel de mond open van verbazing...

Tijdens het congres kwamen o.a. balstingadviseur Jean-Pol Douny en Alain Fafchamps, leverancier van kassasystemen, aan het woord. Doel van hun aanwezigheid was vooral om nog heel wat begrippen te verduidelijken. Blijkbaar zijn er nog maar amper Waalse ondernemers die vandaag al goed op de hoogte zijn van de wetgeving (die intussen toch al een tijdje is ingevoerd).

Na wat discussie over mogelijke herzieningen van de boekhouding, het verlaagd BTW tarief en rechten en plichten van ondernemers volgden bijzondere uitspraken van de Horeca Federatie zelf. De Federatie blijft ondernemers in horeca oproepen om zich te blijven verzetten tegen de geregistreede kassa. Ze gaat daarbij bijzonder ver. Ze geeft aan dat ze alle ondernemers zal bijstaan met hulp om administratief beroep aan te tekenen wanneer een boete wordt opgelegd. De Waalse Federatie is zelfs bereid om daarvoor de kosten op zich te nemen!

In vergelijking met de aanpak van Horeca Vlaanderen is er dus een wezenlijk verschil. Horeca Vlaanderen heeft haar leden lang geleden al geïnformeerd tijdens talloze bijeenkomsten. Vandaag neemt ze verantwoordelijkheid en  probeert ze haar leden professioneel te begeleiden in de overgang naar de nieuwe situatie. Het vergt moed en doorzettingsvermogen om ondernemers te begeleiden en tegelijkertijd bij de overheid in te zetten op extra begeleidende maatregelen. Het Waalse verzet tegen de blackbox is dan ook op zijn zachtst gezegd "bijzonder bedenkelijk". Het lijkt een enorm schadelijke strategie te worden waarmee de Waalse Horeca Federatie haar leden compleet mee de afgrond in neemt. De toekomst van de Waalse horeca staat nog meer dan ooit op het spel!

 

 

0 Comments