Breekt duurzame consumptie door in 2021?

Enquêtes tonen het aan: duurzaamheid wint aan belang bij de Europese consument. Het enige wat de opmars nog in de weg kan staan? De economische realiteit!

2021 zou wel eens een kantelmoment kunnen worden voor de duurzame consumptie. Maar niet alleen dat, ook de strijd tegen de klimaatopwarming en de sociale en ecologische ongelijkheid kan er wel bij varen. Reizen, de werkomgeving en de consumptiepatronen? Ze zouden allemaal op de schop kunnen. Corona schept en momentum en volgens de Britse historicus Timothy Garton Ash, moeten we dit momentum grijpen.

 

Geen nieuwe trends, wel versnelling

 

Als we dan even op de consumptie focussen is een trend als duurzaam eten zeker niet nieuw. Maar de verwoestende pandemie heeft deze trend wel versterkt en versneld. Klaus Grunert van Aarhus Universiteit in Denemarken doet al jaren onderzoek naar het consumentengedrag. Hij denkt dat veel nieuwe gewoonten wel eens vaste prik zouden kunnen worden. “De omgeving waar we in leven is stevig opgeschud, waardoor we gewoonten makkelijker kunnen veranderen. De pandemie is zo ontwrichtend, dat het een goede situatie is voor gedragsverandering.”

 

Consumenten hebben andere prioriteiten

 

Uit een onderzoek in opdracht van EIT Food blijkt dat er ook stevige verschuivingen zijn in winkelgedrag en voeding. Heel wat respondenten gaven aan bewuster te willen gaan eten en ongeveer 30% wil thuis blijven koken. Een derde van de mensen gaf ook aan lokaal kopen belangrijker te vinden en ongeveer evenveel kiezen voor onverpakte producten of producten in recycleerbare verpakkingen. Belangrijker: 80% geeft aan hun gedrag ook voort te zetten na de pandemie.

Maar niet enkel de consument wil zijn gedrag aanpassen, ook de industrie gaat mee in het verhaal.

 

Kennis heeft impact op het consumptiegedrag
 

Kennis blijkt een belangrijke factor als mensen beslissingen nemen over hun consumptiepatroon. Zo gaf bijvoorbeeld bij het begin van het onderzoek amper 40% van de respondenten aan minder vlees te zullen gaan eten. Nadat ze te horen kregen dat de veeteelt verantwoordelijk is voor bijna 15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, steeg het percentage naar 68%.

 

Economie kan roet in eten gooien

 

De bezorgdheid over de economie kan nog roet in het eten gooien. Heel wat mensen hebben het financieel moeilijk door de pandemie. Milieu wordt belangrijk geacht, maar het moet wel betaalbaar blijven. Ook goede doelen zouden het daarom moeilijker krijgen om donaties los te weken.

TAGS

0 Comments