Er dreigt een golf aan faillissementen zonder aanpassing wetgeving

Zonder bijsturing van de faillissementswetgeving volgt er een golf aan faillissementen, geeft handelsinformatiekantoor Graydon aan. Maar liefst 50.000 zaken dreigen over kop te gaan, waaronder een heel aantal horecazaken. De horeca werd immers loodzwaar getroffen door corona. Ondanks het feit dat heel wat mensen onmiddellijk na de lockdown de horeca opzochten, blijven het heel wat minder klanten dan voordien.

 

Nu we langzamerhand steeds beter de impact van corona op het economische weefsel kunnen inschatten, blijken heel wat bedrijven in de penarie te zitten. Waar in 2019 zo’n 12.000 ondernemingen failliet gingen, is een exponentiële stijging dit jaar niet uitgesloten. Dat maar liefst 50.000 zaken op de rand van de afgrond balanceren heeft ook te maken met het effect van de faillissementswetgeving.
 

Faillissementswetgeving stimuleert herstart

Alle ondernemers die in ongelukkige omstandigheden terechtkomen, moeten de kans krijgen om te herbeginnen, dat is het uitgangspunt van de in 2018 aangepaste wetgeving. Een tweede kans staat dus centraal. Een reddingsboei voor heel wat horecazaken in moeilijkheden, maar gevreesd wordt dat ook heel wat zaken die voor corona perfect gezond waren, het faillissement zullen aanvragen. De kans op een domino-effect is dan vrij reëel. Komt er een tsunami aan falingen, dan worden heel wat niet-betaalde leveranciers en partners meegesleurd in het bad. Een immens risico voor de sector, waar alle partijen nauw aan elkaar verbonden zijn.

 

Aangepaste wetgeving als schokbreker

Volgens Graydon kan enkel een aangepaste wetgeving het domino-effect voorkomen. Rechters zouden een meer sturende rol moeten krijgen, heel wat anders dan hun huidige administratieve rol. Zij krijgen dan de touwtjes in handen om alternatieven aan te reiken. En die zijn er: denk maar aan schuldherschikking, afspraken met leveranciers, enz. De impact op de sector en de economie zou zo beperkt kunnen worden.

De vraag is nog maar of de rechtbanken de toevloed aan aanvragen aankunnen. Bij het uitbreken van corona werd een rem ingesteld op faillissementen, waardoor enkel nog dringende uitspraken of uitspraken in lopende dossiers plaatsvonden. Dit liep echter midden juni af en werd er meteen een verdubbeling aan faillissementen opgetekend. De eerste 6 maanden van dit jaar gingen er 4.366 ondernemingen failliet, een stuk minder dan de 6.224 in dezelfde periode vorig jaar. Wat de toekomst brengt is koffiedik kijken, maar dat er snel geschakeld dient te worden staat voor Graydon buiten kijf.

TAGS

0 Comments