Fiscus op jacht naar Airbnb-verhuurders

Fiscus op jacht naar Airbnb-verhuurders

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft aangekondigd de pijlen te richten op Airbnb-verhuurders. Door middel van gerichte acties zal de belastingdienst verhuurders die hun inkomsten uit Airbnb-verhuur niet aangeven opsporen. Dat zegt Francis Adyns van FOD Financiën in De Tijd. De boetes voor deze overtreders zijn pittig. Ze riskeren een boete tot 1.250 euro of 200% op de ontdoken belasting.

België telt een 12.500 Airbnb-verhuurders volgens Airbnb. Deze verhuurders zouden gemiddeld 2.000 euro verdienen aan deze verhuuractiviteiten. Deze inkomsten moeten verhuurders aangeven maar tot op heden was de kans klein dat Airbnb-verhuurders gecontroleerd werden gezien de verantwoordelijkheid voor deze controles onder de lokale belastingdiensten viel. Lokale belastingdiensten konden namelijk zelf kiezen of deze individuele controles plaats vonden.

Nu komt daar echter verandering in. Dankzij intelligente dataminingprogramma’s zal de fiscus Airbnb en soortgelijke websites automatisch screenen. Hierdoor zullen belastingcontroleurs systematisch Airbnb verhuurders kunnen opsporen.

“We verwelkomen elke discussie met beleidsmakers over hoe hosts hun belastingen makkelijker kunnen betalen", reageert Airbnb-woordvoerder Bernard D'heygere

0 Comments