JANUARI STEEDS MOEILIJKER VOOR BELGISCHE HORECA 

De Belgische horeca en de maand januari hebben over het algemeen niet de beste verstandhouding. In de markt leeft het beeld dat de maand januari - traditioneel een zwakke maand -  jaar na jaar verder afkalft. En dat beeld blijkt ook te kloppen. Wanneer de bezoeken en bestedingen aan de Belgische horeca van januari dit jaar worden vergeleken met die van januari 2019 is een negatieve tendens waar te nemen. Foodservice Alliance bevroeg 400 horecaondernemers en er werd onderzoek gedaan naar de reservatiecijfers bij 1.000 Belgische restaurants. De belangrijkste conclusies zetten we voor u even een op een rijtje. 

 

TURNHOUT - Maar liefst 42% van de restaurantuitbaters gaf aan in januari minder klanten te hebben ontvangen dan het jaar voordien. Bovendien geeft 36% van de ondernemers ook aan dat er minder werd uitgegeven. Slechts 20% van de ondernemers gaf een stijging in uitgaven aan. Dit beeld zet zich door in hotelsector. Meer nog, daar gaf maar liefst 61% van de ondernemers aan minder gasten te hebben mogen verwelkomen. Amper 18% van de bevraagde hotels trok meer gasten aan. Terwijl amper 11% van de gasten meer zou hebben uitgegeven. De sterkste daling werd opgetekend bij cafés. Daar gaf 71% van de bevraagde ondernemers aan minder bezoekers over de vloer te hebben gekregen en 63% zag de inkomsten dalen. Cijfers die duidelijk aangeven dat de negatieve tendens geen verbeelding is. Als de resultaten van deze bevraging zouden worden geprojecteerd op de bestedingscijfers van de Foodservice Barometer, dan zou dit betekenen dat de markt in januari 2020 gedaald is met ongeveer 2 à 2,5% ten opzichte van de maand jauari een jaar eerder. 

 

Ook restaurants delen in de klappen

Reservatieplatform Resengo tekende in afgelopen maand januari 4,6% meer reservaties op dan in januari 2019. Maar deze groei moet genuanceerd worden. Januari van dit jaar telde 13 weekenddagen ten opzichte van slechts 12 een jaar eerder. Een extra vrijdag in een maand zorgt voor meer reservaties. Normaliseren we deze resultaten dan zou er een stijging van iets meer dan +10% voelbaar moeten zijn. Vanuit dat perspectief betekent een groei van +4,6% dus eigenlijk eerder een teleurstellende daling. 

 

Druk op gezinsbudget en zwakke solden 

De reden waarom de horeca in januari steeds minder wordt bezocht, heeft te maken met verschillende oorzaken. Als belangrijkste oorzaak wordt gewezen naar de steeds hogere druk op de bestedingscapaciteit van gezinnen. De vrije ruimte binnen het beschikbaar budget blijft jaar na jaar steeds meer onder druk te staan. Consumenten worden in december dankzij allerlei slimme marketing steeds vaker verleid om extra geld uit te geven. Denk daarbij ook aan nieuwe initiatieven zoals Black Friday die de koopkracht nog eens verlegt van offline naar online. 

Een tweede belangrijke element zijn de solden. Van oudsher heeft de soldenperiode een positief effect op de horeca tijdens de maand januari. Maar dat positieve effect wordt jaar na jaar zwakker. Koopjes worden steeds meer online uitgespeeld, waardoor ze steeds meer uitdeinen over het hele jaar en de januaripiek hierdoor steeds verder afvlakt. Wil de horeca van de soldenperiode profiteren, dan is het essentieel dat koopjesjagers naar de stadscentra komen om dààr te besteden. Dat gebeurt dus steeds minder.

Het ene effect zet dan ook nog eens het andere in beweging. Bij restaurants wordt aangegeven dat men door de zwakke maandprognose gewoon beslist om extra dagen te sluiten. Ondernemers geven aan dat ze hiertoe genoodzaakt worden, omdat de kosten in deze periode de opbrengsten steeds verder overstijgen. 

 

Dumpingprijzen

Laatste opvallende conclusie uit dit onderzoek is dat ondernemers steeds vaker melding maken van dumpingpromoties bij concurrenten (m.n. ketenrestaurants). Ze verwijten steeds meer andere horecazaken dat ze tijdens de maand januari, die traditioneel een ‘vechtersmaand’ is, extreem lage menuprijzen hanteren en deals aanbieden om klanten tot bij hen te krijgen. Die strategie blijkt zich vooralsnog niet om te zetten in significant meer gasten die in horeca komen besteden, maar wel in een forse druk op de marge en het rendement.

 

TAGS

0 Comments