MEER TELEWERK EN MINDER ZAKENREIZEN TREFT FOODSERVICEMARKT

Uit een enquête van de Nationale Bank en werkgeversorganisaties bij meer dan 4.400 bedrijven en zelfstandigen, blijkt dat ondernemingen een compleet andere manier van werken en reizen verwachten de komende jaren. 

De coronacrisis heeft voor een plotse ommezwaai gezorgd in de methodes waarop bedrijven hun werknemers tewerkstellen. Maar hoe langer bedrijven de mogelijkheid hebben gehad om na te denken over hun toekomst, hoe meer duidelijk wordt dat telewerken steeds meer ingebakken zal worden in de gangbare bedrijfscultuur. 'Bijna twee ondernemingen op de drie verwachten dat die aanpassing een permanent karakter zal hebben', blijkt uit de enquête. Ook verplaatsingen naar het buitenland worden herdacht. 

1 OP 3 KAN TELEWERKEN

De belangrijkste aanpassing is dat de werkorganisatie in de toekomst soepeler zal zijn dan voor de start van de coronacrisis. 36 procent van de bedrijven verwacht een stijging van telewerken en 19 procent voorspelt soepeler werkroosters. Voorts verwacht een kwart van de ondernemingen een daling van de zakenreizen.

Die percentages verschillen sterk per sector. Telewerk stijgt vooral in de informatica - en communicatiesector, de banken en ondersteunende diensten. Zakenreizen worden meer afgebouwd in de industrie.

CATERING IN HET HART GETROFFEN

Uit cijfers van de Foodservice Barometer van Foodservice Alliance blijkt alvast dat de cateringsector door telewerken in het hart wordt getroffen. Vooral bedrijven in het white collarsegment, zeg maar de dienstensector, houden telewerken intussen al lang aan. Cateraars zien beduidend minder bezoekers in hun bedrijfsrestaurants, waardoor het Belgische bedrijfscateringkanaal dit jaar al 40% van haar markt verloor. Ook voor de komende maanden wordt nog niet veel herstel verwacht. Enkel in het 'bluecollar' segment, zeg maar de 'maakindustrie', is er een relatief stabiele activiteit gebleven.  

HOTELSECTOR HEEFT ZAKENREIZIGERS NODIG

Aangezien het fenomeen van geannuleerde zakenreizen een internationale ontwikkeling is, krijgen ook hotels steeds meer last. Tijdens de afgelopen zomermaanden konden hotels nog heel wat Belgische gasten ontvangen. Door het advies om in eigen land te blijven steeg het aantal Belgische gasten in Belgische hotels met meer dan 50% ten opzichte van vorig jaar. "Maar bij het einde van de zomervakantie neemt de zenuwachtigheid in de hotelsector weer toe" zegt Gert Laurijssen van Foodservice Alliance. "In normale jaren is het zo dat bij het einde van de zomervakantie toeristen in hotels plaats maken voor een forse toename van zakelijke gasten. Vooral business events en zakelijke meetings zijn voor de Belgische hotelindustrie van cruciaal belang, zeker in de grootsteden. Maar die agenda blijft vooralsnog zo goed als leeg. Het ziet er dus naar uit dat het najaar voor de hotelindustrie opnieuw een moeilijke periode wordt."

 

 

 

TAGS

0 Comments