MIDDELGROTE GROSSIERS DOEN HET IN BELGIE WEER BETER DAN DE GROTE SPELERS

In 2017 werd door Foodservice Alliance voor de eerste keer een diepgaande analyse van het belang van Belgische foodservicegrossiers gemaakt. Uit die analyse bleek dat binnen de foodservicegrossiers in België een gezamenlijke omzet werd gerealiseerd van zo’n 2,5 miljard euro.  De afgelopen twee jaar is dat gezamenlijke omzetbelang weliswaar gestegen, maar echter zeer licht. Volgens de meest recente analyse (op basis van laatst gepubliceerde jaarcijfers en eigen bevragingen) bedraagt de omzetwaarde van de foodservicegrossiers nu 2,76 miljard euro. Opvallende vaststelling is dat de marktevolutie niet in iedere marktzone gelijk is. 

SUBTOP BELGISCHE GROSSIERS GROEIT HARDER DAN DE TOP 

Het belang van de kopgroep - de top 10 grootste grossiers in België - is de afgelopen periode helemaal niet toegenomen. De omzet van de top 10  grossiers bleef stabiel op het niveau van 1,69 miljard euro (gecorrigeerd naar publicatie jaarrekeningen 2015 en 2017). Rekening houdend met de inflatie is dat dus een daling. De subtop van 40 grossiers evolueerde dan weer wel positief. Daar steeg de gezamenlijke omzet van 947 miljoen euro naar 975 miljoen euro (gecorrigeerd naar publicatie jaarrekeningen 2015 en 2017), wat een groei betekent van 3%. Echt spreken over een significante groei zou hier niet correct zijn. Waar de markt structureel in een dalende lijn zit, is in de staart van de markt met de 110 kleinste grossiers in België. Daar is het gezamenlijke omzetbelang gedaald van 100 miljoen euro naar 95 miljoen euro. 

AMPER EEN DERDE VAN TOTALE INKOOPWAARDE VIA GROSSIER

De totale omzet die Belgische foodservicegrossiers binnen de Belgische foodservicemarkt realiseren bedraagt dus zo'n 2,76 miljard euro. Cruciale opmerking daarbij is dat dit omzetcijfer niet de totale aankoopwaarde van grondstoffen betreft binnen de Belgische foodservicemarkt. Wanneer een analyse wordt gemaakt van de totale inkoopwaarde, dan blijkt dat die ten opzichte van 2 jaar geleden zelfs nog wat verder is gedaald. In 2017 registreerde Foodservice Alliance een aankoopwaarde van 7,1 miljard euro, vandaag bedraagt die aankoopwaarde nog slechts 7 miljard euro. Het aandeel wat de Belgische foodservicegrossiers van deze aankoopwaarde kunnen claimen is percentueel niet veel gewijzigd. Nog steeds gaat het om 'slechts' een derde van die waarde. Het merendeel van de grondstoffen - zo'n tweederde - wordt door foodserviceondernemers dus nog steeds bij gespecialiseerde handelaars of producenten ingekocht. Dat geldt vooral voor koffie, dranken (zowel bieren, frisdranken, wijnen, …) en de dagverse producten zoals vlees, vis en AGF. De impact van de Belgische foodservicegrossiers in de totale foodservicemarkt is dus nog steeds ‘relatief’ te noemen en van een consolidatie van inkoopstromen is nog zeker geen sprake! 

MINDER LEVERANCIERS AAN DE ACHTERDEUR

In een gemiddelde Belgische foodserviceonderneming (horeca, catering en convenience) leveren vandaag nog 8,1 leveranciers. En dat aantal is na jarenlange groei eindelijk weer in een dalende lijn terecht gekomen. Twee jaar geleden registreerde Foodservice Alliance nog gemiddeld 9,3 leveranciers per onderneming, wat maakt dat er kan gesproken worden over een significante daling van het aantal. België volgt  daarmee nu eindelijk, weliswaar nog zeer voorzichtig, de internationale tendens waarbij steeds meer productgroepen voor een onderneming bij 1 totaalleverancier worden besteld. 

ANDERE KOOPGEWOONTEN DAN IN NEDERLAND

In vergelijking met Nederland wordt in de Belgische grossiersmarkt nog steeds een compleet ander spel gespeeld. Daar wordt het concept van de totaalleverancier al veel meer omarmd. In Nederland komen steeds minder leveranciers aan de achterdeur, wat de consolidatie verder in de hand werkt. Om een idee te geven; in België neemt de top 5 van grossiers een omzetaandeel in van amper 16% van de totale aankoopwaarde binnen foodservice. In Nederland ligt dat aandeel hoger dan 60%. De top 5 van de Belgische markt slaagt er vooralsnog niet in om hun aandeel te vergroten.

 

Meer informatie over de Belgische foodservice groothandelsmarkt?

Bestel dan het Nationaal Foodservice Grossiers Rapport van Foodservice Alliance

Meer info via deze link

https://www.foodservicealliance.be/grossiersrapport

 

TAGS grossier

0 Comments